[ เข้าสู่ระบบของสมาชิก ] [ ผู้ดูแลระบบ ]   


  มีประกาศทั้งหมด  3 รายการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 40 ครั้ง)
   เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.4....
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 27 ครั้ง)
   ทดสอบแจ้งประกาศวันนี้ทดสอบแจ้งประกาศวันนี้ทดสอบแจ้งประกาศวันนี้ ทดสอบแจ้งประกาศวันนี้ทดสอบแจ้งประกาศวันนี้ทดสอบแจ้งประกาศวันนี้....
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
   ทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุุฑทดสอบส่งข่าว เปลี่ยนตราครุ....
Page. [1]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ตั้ง : โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Tel. 044-689445/ Fax.044-689095 E-Mail : itec@br4.go.th